คณะผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                     
                     

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
       

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ