คณะครูกลุ่มอนุบาล (3 ขวบ)
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2

หัวหน้ากลุ่มครูอนุบาล (3 ขวบ)