คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

***