คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

po.2514@hotmail.com

สอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.1-ป.2

สอน ก.อ.ท ระดับชั้น ป.1-ป.3

               

krunootprawee@gmail.com
สอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.5-ป.6
                   

สอน ก.อ.ท ระดับชั้น ป.4-ป.5

               

ffclubza@hotmail.com
สอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.3-ป.4
                   

               
สอนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย