ทำเนียบลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2


ทำเนียบลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างชั่วคราว