กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย ร่างกายของเรา

ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1


เรื่อง
หน่วย
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบประเมิน
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ร่างกายของเรา

แบบประเมิน
แบบประเมินท้ายบทเรียน 1 จำนวน 5 ข้อ
ธรรมชาติรอบตัว
สัตว์ ใบงาน
แบบประเมินท้ายบทเรียน 2 จำนวน 5 ข้อ
ธรรมชาติรอบตัว ผลไม้ ใบงาน
แบบประเมินท้ายบทเรียน 3 จำนวน 4 ข้อ
     
     
       

   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชา :

 เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสติปัญญาดี

เลี้ยงลูกอย่าไรให้เก่ง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้EQดี

เพลงก-ฮ

เพลงอังกฤษ

 

 

นางสุพัตรา วรเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ


  พัฒนาโดย นางสุพัตรา วรเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2