- รายละเอียดกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2019
- ดาวโหลดใบสมัครสอบ...
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- คลิกเพื่อดาวโหลดบัตรประจำตัวสอบ
- ประกาศผลสอบ
- เฉลยข้อสอบ

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
Tel : 056-631076 Fax : 056-660152
E-Mail : anubanbmn2496@gmail.com