เวที (เลื่องลือ)

ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และชุมชน สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ