semenax.co

              google youtube Facebook

 

นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561
 
รายงาน SAR 2561...
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2562
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2562
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2562

 

การทดสอบ อ่านเขียน E-MESS

วันที่ 26 พ.ย. 2562

การทดสอบ NUD Prep Test

วันที่ 24 พ.ย. 2562


สพป.พิจิตร 2 พบเพื่อนครู
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มห้องเรียนสีเขียว
ประเพณีลอยกระทง
เข้ารับรางวัลพระราชทาน
วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
118 ปี ร.5 เสด็จประพาสบางมูลนาก
อบรมพัฒนาสมาชิกครู อ.บางมูลนาก
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2562


 
     

 
- การแสดงชุดปทุมภมร พรมนต์ไชย
- การประกวดหนูน้อยเอกลักษณ์ไทย
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 ก.ค. 2561
- บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา
- รำถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
 
  วันมหาธีรราชเจ้า
>>> ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
 
  กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
>>> ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
 
  มอบรางวัล เทควันโด
>>> ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
 
  อบรมพุทธบุตร
>>> ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
    ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> ดูภาพกิจกรรม 
 
   
สพป.พิจิตร เขต 2
E-Office
โทรทัศน์ครู
ครูบ้านนอก
ครูไทย
คลังข้อสอบ
ผลงานนักเรียน
 ทะเบียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา...Click

ขอให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่
1.ชื่อ-สกุล 2.โรงเรียนที่กำลังศึกษาหรือที่ทำงาน 3.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 4.เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ webboard นี้เป็นสื่อกลางในการ ถาม - ตอบ ปัญหา ทั่วๆไป
ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนกรุณาโทรสอบถามโดยตรงที่ 056 - 631076


โหลดรูปขนาดใหญ่...Click

รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔...Clickรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙...Click

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
Tel : 056-631076 Fax : 056-660152
E-Mail : anubanbmn2496@gmail.com
 
Producer : ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน E-mail : fourboys.one@gmail.com
Administrator : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
Webmaster : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
 
Last Update 29/11/2562