แผนที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
ภาพโดย ครูปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ